top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Av. Deniz Merve ERSOY PINAR, LL.M.

Ortak

Deniz Merve Ersoy Pınar, 2007 senesinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı Üniversitenin Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programını “İlaç Üreticisinin Sorumluluğu Kapsamında Ayıp Kavramı” konulu tezi 2009 senesine tamamlamıştır. 2008 yılında “Tüketici Hukuku’nda Sözleşme Türleri” konulu tezi ile İstanbul Barosu’na kaydolmuştur

Büromuzun ortaklarından Deniz Merve Ersoy Pınar, Büromuza katılmadan önce alanında önde gelen hukuk bürolarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sağlık Hukuku, Tüketici, Reklam ve Medya Hukuku alanlarında uzman kıdemli avukat olarak çalışmış, Sözleşmeler Hukuku ve Sorumluluk Hukuku alanlarında yoğun faaliyet göstermiş ve Türkiye’nin lider gıda, ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına sorumlu avukat olarak regülasyona uyum ve danışmanlık hizmeti vermiştir. 2017 yılından sonra, kendi kurmuş olduğu DP Hukuk & Danışmanlık Bürosu altında Müvekkillerinin İş ve Gayrimenkul Hukuku da dahil olmak üzere her türlü operasyonel ihtiyacına cevap vermiş olan Deniz Merve Ersoy Pınar; 2020 yılının Nisan ayında Pekdinçer Hukuk Bürosu ile ofisini birleştirerek Büromuzun ortaklarından biri olmuştur.

Büromuzda, çeşitli yerli ve yabancı şirketlere ve danışmanlık firmalarına Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Tüketici, Reklam ve Medya Hukuku mevzuatlarına uyumluluk konusunda danışmanlık ve bunlardan doğan ihtilafların çözümünde avukatlık ve resmi makamlar nezdinde temsil başta olmak üzere Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku alanlarında danışmanlık ve dava avukatlığı yapmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı bir marka vekili olan ve marka portföy devirleri konusunda yüksek deneyime sahip olan Deniz Merve Ersoy Pınar Müvekkillerinin marka tescil ve koruma süreçlerinde de aktif destek vermektedir.

Deniz Merve Ersoy Pınar, avukatlık ve marka vekilliği faaliyetlerinin yanı sıra Baro ve mesleki Dernekler nezdinde yürüttüğü çalışmalarla da faaliyet gösterdiği hukuk dallarında uygulamanın doğru yerleşmesi için aktif çalışmalar yürütmekte ve geliştirmiş olduğu “Fikrin Çiçek Açsın” projesiyle genç nesillerde girişimcilik hukuku ve fikri haklar bilincinin yerleşmesi için mücadele etmektedir. Deniz Merve Ersoy Pınar, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte, Üniversitelerle işbirliği halinde yürüttükleri eğitimlerle de öğrencilere ulaşmaktadır.

Deniz Merve Ersoy Pınar, Müvekkillerine Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir.

Üyelikler

 • AIPPI TÜRKİYE Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği - Tanıtım Organizasyon ve Sosyal İlişkiler Çalışma Grubu

 • INTA

 • MARQUES – IP Emerging Issues Team

 • IFIS Food & Health Information - ESCALEX Country Expert

 • İstanbul Barosu - Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu

 • İstanbul Barosu - Sağlık Hukuku Merkezi

 • İstanbul Barosu - Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu

Kitaplar

 • “İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını”, İstanbul Barosu Yayınları, Temmuz 2020 (Ortak Editörlük)

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Yayını, 2019 (Ortak Editörlük)

Yayınlar

 • "Yeni Ruhsatlandırma Yönetmeliği [Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği] Neler Getiriyor?”, Workshop Dergi, Uluslararası Operasyonlar, Sayı 77, 2022 (Ortak Yayın)

 • "Pandemi Dönemiyle Gittikçe Popülerleşen İş Hukuku Uygulaması: “Uzaktan Çalışma”, Workshop Dergi, Yenilikçi İşyerleri ve Çalışma Düzenleri, Sayı 76, 2022 (Ortak Yayın)

 • "Karşılaştırmalı Reklam”, Brandmap, Sayı 46, 2021 (Ortak Yayın)

 • “Influencer Marketing ve Hukuki Düzenlemeler”, Workshop Dergi, Kurumsal Sorumluluk, Sayı 75, 2021 (Ortak Yayın)

 • "Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Neler Getiriyor?”, Workshop Dergi, Klinik Araştırmalar ve Bilimsel Operasyonlar, Sayı 74, 2021 (Ortak Yayın)

 • "Elektronik Bilimsel Toplantı ve Ürün Tanıtım Toplantıları Konusunda Güncel Gelişmeler”, Workshop Dergi, Sağlıkta İnovasyon Startup’lar, 2021

 • " “Maraş Dondurması” Kararı ile Yeniden Gündeme Gelen Coğrafi İşaret Nedir? Kimler, Nasıl Tescil Ettirebilir?”, Brandmap, Sayı 43, 2021 (Ortak Yayın)

 • "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”, Workshop Dergi, Katma Değerli Üretim, Sayı 72, 2021 (Ortak Yayın)

 • "Reklam ve Tanıtım Mevzuatlarına Aykırılıktan Haksız Rekabete: Televizyonlarda Hekimlere Uygulanan Fiyat Tarifeleri…”, Brandmap, Sayı 42, 2021 (Ortak Yayın)

 • "Reklam Kurulu Salgından Güç Alan Reklamlara Geçit Vermiyor” Workshop Dergi, Globalleşme Yerelleşme, Sayı 71, 2021

 • “Yönetmelik Değişiklikleri [Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği] Neler Getiriyor? Uygulamada Bizleri Neler Bekliyor?” Workshop Dergi, İnsan İçin Organizasyon, Sayı 70, 2020 (Ortak Yayın)

 • "Markanızı Nasıl Alırdınız? Marka Yaratım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hukuki Meseleler…” Brandmap, Sayı 40, 2020 (Ortak Yayın)

 • "COVİD-19 Döneminde Reklam Kurulu Cezaları”, Brandmap, Sayı 39, 2020 (Ortak Yayın)

 • "Covid-19, Takviye Edici Gıdalar, Sağlık Beyanları ve Reklam Kurulu Yaklaşımı”, Workshop Dergi, Hasta Odaklılıkla Değer Yaratmak, Sayı 69, 2020

 • “COVİD-19 Atmosferinde Haksız Ticari Uygulamalar ve Reklam Kurulu Yaklaşımı”, Brandmap, Sayı 38, 2020 (Ortak Yayın)

 • “Üniversite-Sanayi İşbirlikleri ve Ülkemizdeki Gelişimi”, Workshop Dergi, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Sayı 68, 2020

 • “Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında Tazminat Davalarının Tecavüzün Tespiti Talebiyle Beraber Açılması Halinde Arabuluculuğa Başvurmak Dava Şartı Olmaktan Çıkıyor Mu?”, İstanbul Barosu, Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Dergisi, 2020 (Ortak Yayın)

 • “Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında Tazminat Davalarının Tecavüzün Tespiti Talebiyle Beraber Açılması Halinde Arabuluculuğa Başvurmak Dava Şartı Olmaktan Çıkıyor Mu?”, IPR Gezgini, 2020 (Ortak Yayın)

 • “Dermokozmetik İletişiminde Sınırlar”, Workshop Dergi, 360° İletişim, Sayı 66, 2019

 • “Etik ve İtibar”, Workshop Dergi, Etik ve İtibar, Sayı 64, 2019

 • “Hasta Hakları ve Hastaların Hakları”, Workshop Dergi, Sağlıkta Değer Zinciri, Sayı 63, 2019

 • “2019 Yılı Kur Düzenlemesi Gerçekleşti”, Workshop Dergi, Medikal Mükemmellik, Sayı 62, 2019

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Yayını, 2019

 • “Dijitalde Marka Yönetimi”, Workshop Dergi, Dijitalde Marka Yönetimi, Sayı 61, 2019

 • “Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuatın Kısa Tarihi ve AB Mevzuatı Karşısındaki Yeri”, AIPPI Türkiye, Fikri Gündem, Sayı 16, 2019

 • “Biyobenzerler”, Workshop Dergi, Biyobenzerler, Sayı 60, 2018

 • “İnsan Odaklı Organizasyon”, Workshop Dergi, İnsan Odaklı Organizasyon, Sayı 59, 2018

 • “Klinik Araştırmalar ve İlaç Geliştirme”, Workshop Dergi, Klinik Araştırmalar ve İlaç Geliştirme, Sayı 58, 2018

 • “Yerelleşme ve Katma Değerli Üretim”, Workshop Dergi, Yerelleşme ve Katma Değerli Üretim, Sayı 57, 2018

 • “Tüketici Sağlığı – Mevzuat ve Güncel Gelişmeler”, Workshop Dergi, Tüketici Sağlığı Sayı 56, 2018

 • “Türk Marka Hukuku’nda Yeni Bir Müessese – Kullanmama savunması ve TÜRKPATENT Uygulaması”, Güncel Hukuk Dergisi, 2017

 • “Key points of Turkey’s New Industrial Property Law”, House Marques, 2017, (Ortak Yayın)

 • “Time To Think Twice: Important Points of The New Industrial Property Law Regarding the Trademarks”, Lexology, 2017 (Ortak Yayın)

 • “İlaç Markaları”, Workshop Dergi, Fikri Mülkiyet Hakları, Sayı 45, 2015

 • “Garanti ve Kefalet Sözleşmelerinde Geçerlilik Şartları”, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Armağan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013

 • “The Impacts Of New System On Class 35”, Mondaq, 2012

 • “Warranties and Disclaimers in Turkey”, International Bar Association Newsletter, Warranties and Disclaimers, 2011 (Ortak Yayın)

 • “Kamu Hizmeti ve Tüketici Hukuku”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 25, 2010

 • “İlaç Üreticisinin Sorumluluğu Kapsamında Ayıp Kavramı”, Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi, 2009

 • “Recent Decision On The Communique Regarding The Principals For Alcoholic Beverage Advertisements In Turkey”, Marques Newsletter, Sayı 7, 2009 (Ortak Yayın)

 • “Television Advertising In A Foreign Language In Turkey”, Marques Newsletter, Sayı 5, 2009, (Ortak Yayın)

 • “Alcohol Adverts Regulation Causes Controversy”, Marques Newsletter, Sayı 4, 2009 (Ortak Yayın)

 • “Regulation to Tackle Online Abuse”, Marques Newsletter, Sayı 2, 2009 (Ortak Yayın)

 • “A Source of Dilemma: Arrangements on Comparative Advertising and Its Application by Turkish Advertising Authority”, International Bar Association Newsletter, Product Law and Advertising, 2009 (Ortak Yayın)

 • “Tüketici Hukuku’nda Sözleşme Türleri”, İstanbul Barosu, Yayımlanmamış Avukatlık Staj Tezi, 2008.

Sözlü Tebliğler

 • "Vadedilen Dünya’da Markalar: Fırsatlar & Riskler”, Galatasaray Üniversitesi, Metaverse ve Hukuk Konferansı, 2022

 • "NFT’lerin Metaverse’teki Yeri ve Fikri Mülkiyet”, İstanbul Üniversitesi, İLSA, Bilişim Hukuku Komisyonu Etkinliği, 2022

 • “Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Medya’nın Hukuku”, Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi - Sosyal Medya Dersi, 2022

 • "Sanal Dünyada Tanıtım Yaparken Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?”, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Marka Yönetimi Dersi, 2022

 • “AİHM Kararları Işığında Fikri Mülkiyete Genel Bakış”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, 2022 (Moderatör)

 • “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşların ve Tasarımların Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Hukuki Rejimi”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, 2022 (Moderatör)

 • “Takviye Edici Gıdalar Özelinde Reklam Hukuku”, Marmara Üniversitesi, Sağlık Hukuku YL Programı, İlaç Hukuku Dersi, 2022

 • “Tasarım Korumasının Kapsamı, Sınırları ve Koruma Dışı Halleri”, Law Podcast Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Serisi, Spotify Podcast, 2022

 • “Markanın Tanımı, Türleri ve TÜRKPATENT Nezdindeki Başvuru Süreci”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, Marka Vekilliği Sınavı 15. Hazırlık Eğitimi, 2021

 • İfade Özgürlüğü, Reklam Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Sosyal Medyada Stratejik İletişim”, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz YL Programı – Marka Yönetimi Dersi & Stratejik İletişim Yönetimi Tezli YL Programı – Sosyal Medyada Stratejik İletişim Dersi, 2021

 • “Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Medya’nın Hukuku”, Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi - Sosyal Medya Dersi, 2021

 • “İlaç Sektöründe Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları” İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, 2021 (Moderatör)

 • “İfade Özgürlüğü, Reklam Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Sosyal Medyada Stratejik İletişim”, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz YL Programı – Marka Yönetimi Dersi & Stratejik İletişim Yönetimi Tezli YL Programı – Sosyal Medyada Stratejik İletişim Dersi, 2020

 • “Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Medya’nın Hukuku”, Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi - Sosyal Medya Dersi, 2020

 • “Marka Tescil Sürecinde Mutlak ve Nispi Red Sebepleri”, İstanbul Baro Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, Marka Vekilliği Sınavı 14. Hazırlık Eğitimi, 2019

 • “İfade Özgürlüğü, Reklam Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Sosyal Medyada Stratejik İletişim”, Galatasaray Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi Tezli YL Programı – Sosyal Medyada Stratejik İletişim Dersi, 2019

 • “Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Medya’nın Hukuku”, Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi – Sosyal Medya Dersi, 2019

 • “Ticarete Girişte Temel Hukuki Kavramlar – Şirket Kurmaya Giden Yolda Akla Gelenler ve Akıldan Çıkmaması Gerekenler”, Galatasaray Üniversitesi GSUINNOVE Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Merkezi, Girişimciler İçin Hukuk Semineri, 2019

 • “Ticarete Girişte Temel Hukuki Kavramlar – Şirket Kurmaya Giden Yolda Akla Gelenler ve Akıldan Çıkmaması Gerekenler”, İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü ve İTÜ Ginova, 2019

 • “Ticarete Girişte Temel Hukuki Kavramlar – Şirket Kurmaya Giden Yolda Akla Gelenler ve Akıldan Çıkmaması Gerekenler”, Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü, 2019

 • “Ticarete Girişte Temel Hukuki Kavramlar – Şirket Kurmaya Giden Yolda Akla Gelenler ve Akıldan Çıkmaması Gerekenler”, KAMARA Ofis, Şirket Kurma Eğitimi, 2019

 • “A Practical Approach To Comparative Law In 21st Century: Use Of Third Party Trademarks As Keyword And Metatag”, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2018

 • “Sağlık Sektöründe Dijital İletişimin Hukuki Sınırları ve Muhtelif Olasılıklar”, Workshop İletişim Buluşmaları, Sağlık Sektöründe Dijital İletişim, 2018

 • “Marka Tescil Sürecine Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum: Hakkı Sahibinin Muvafakati ve Yayına İtirazlarda Kullanım İspatı”, 6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum Paneli, FICPI Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği, 2018

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI TÜRKİYE Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Paneli, 2018

 • “Türk Marka Hukuku’nda Yeni Bir Müessese – Kullanmama savunması ve TÜRKPATENT Uygulaması”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, 2017

 • “Sale and Promotion of Medical Devices in Turkey”, Informa Med-Tech Summit, 2017

 • “Hukuki Boyutları ile Reklam & Pazarlama”, Hususi Sunum, 2016

 • “İlaç Firması-Hasta Derneği İlişkilerine Hukuki Bakış”, Hasta İletişimi Zirvesi, 2015

 • “Kozmetik ve Takviye Edici Gıdalar Sektöründe Reklam ve Tanıtım”, Sağlık Sektöründe Reklam ve Tanıtım Semineri, 2015

 • “Non-Use Cancellation Actions in Various Jurisdictions”, Marques Annual Meeting, Brands & Marketing Team Workshop, 2015

 • “Yazılı İletişim Teknikleri – E-maile Bağlanabilecek Hukuki Sonuçlar”, Hususi Sunum, 2013

 • “Takviye Edici Gıdalar ve Bunların Türk Mevzuatındaki Yeri”, SÜRDER Sağlık Ürünleri Derneği, 2012

deniz.jpg
bottom of page