top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Tayanç Tunca Molla, LL. M.
Stajyer Avukat

Tayanç Tunca Molla, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitenin kamu hukuku yüksek lisans programını 2019 yılında “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğünün İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesi kapsamında incelenmesi” başlıklı tezini savunarak tamamlamıştır. Aynı yıl yine Galatasaray Üniversitesinde doktora eğitimine başlayan Molla, halen “Uluslararası yatırım tahkiminde tazminat” konulu tez çalışmasını sürdürmektedir. 

Tayanç Molla, 2017-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde araştırma görevlisi kadrosu kazanmış olup, görevlendirme marifetiyle aynı yıldan beri Galatasaray Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2022 yılında yasa değişikliğiyle mümkün kılındığı üzere başlattığı avukatlık stajını Pekdinçer Hukuk Bürosu nezdinde sürdürmektedir. 

Molla’nın çalışma alanları içerisinde uluslararası ekonomik hukuk/yatırım tahkimi, insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve genel olarak uluslararası hukuk yer almakta olup; Büromuza katılımıyla birlikte alan adı tahkimleri ve uluslararası sözleşmelere dayanan fikri ve sınai hak tescil süreçleri başta olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile Ticaret ve Şirketler Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 

Molla İngilizce ve Fransızca dillerinde hizmet verebilmektedir ve aynı zamanda bu diller ile Türkçe arasında yeminli tercümandır.

Üyelik

  • Galatasaraylılar Derneği.

Yayınlar

  • IŞIK, İrem; BİLDİK, Ömer F.; and Molla, Tayanç T.. "Securing Elections Through International Law: A Tool for Combatting Disinformation Operations?" Journal of Strategic Security 15, no. 4 (2022) : 106-125.

Tebliğler

  • Molla, Tayanç T., “Uluslararası Hukukta Deniz Mayınlarının Rejimi ve Rusya-Ukrayna Savaşı (12 Mayıs 2022, Galatasaray Üniversitesi)”, Rusya-Ukrayna Savaşının Siyasi, Hukuki ve Askeri Boyutları Sempozyumu, Ankara: Seçkin Yayınları, 2022, ss. 67-84

WhatsApp Image 2023-05-11 at 23.51.24.jpg
bottom of page