top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet Yılmaz
Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet Yılmaz Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2012 yılında mezun olmuş ve aynı Üniversite’de yüksek lisans eğitimini, "Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartı Kullanmak Suretiyle Haksız Rekabet Oluşturmak" teziyle 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora Eğitimine 2014 yılında Marmara Üniversitesinde başlayan Abdüssamet Yılmaz, 2019 yılında "Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması" isimli teziyle doktor unvanını kazanmıştır.

Abdüssamet Yılmaz, 2013 – 2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi Adalet MYO Adalet Programı, Hukuk Bölümü/Ticaret Hukukunda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2022 yılından itibaren ise aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Yılmaz, Ticaret Hukukunun çeşitli alanlarında yoğun akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Haksız Rekabet Hukuku ile Anonim Şirketler Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştıran Dr. Yılmaz, Reklam Hukuku başta olmak üzere Kıymetli Evrak Hukuku ile Sigorta Hukukunun bir dalı olan Finansal Sigortalar alanında akademik ve sektörel çalışmalarına devam etmektedir.

Kitaplar

 • "Haksız Rekabet Hukukunda Genel İşlem Şartı Kullanımı” Seçkin, 2015.

 • “Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması”, On İki Levha, 2020.

 • “Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmalar” 1. Baskı, Seçkin, 2020 (Ortak Yayın).

 • “Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmalar” 2. Baskı, Seçkin, 2021(Ortak Yayın).

 • “Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmalar” 3. Baskı, Seçkin, 2022 (Ortak Yayın).

 • “Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları” 1. Baskı, Seçkin, 2022 (Ortak Yayın).

Makaleler

 • “Haksız Rekabette İhtiyati Tedbir Uygulamaları ve Özellik Arz Eden Durumlar (TTK m. 61)”  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 27, S. 2, s. 1565 – 1575, 2021.

 • “Anonim Ortaklıklarda Kar Payında Tanınan İmtiyazın İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı Karşısındaki Durumu”  Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 9, S.34, s. 581-602, 2020.

 • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Yenilikler Kapsamında Anonim Ortaklık Payının İntifa Hakkına Konu Olması” Prof. Dr. M. Yusuf Akın ile, Legal Hukuk Dergisi, C.17, S. 201, s. 3801-3825, 2019.

 • “Yargıtay 11 HD., 02.06.2014 T., 3669 E. / 10238 K. Kararının İsviçre Doktrini ve Federal Mahkeme Kararları Işığında Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 3, s. 3081-3089, 2016.

 • “Haksız Rekabet Hukuku Uygulamasında Genel İşlem Koşulu Kullanılması” İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018–2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını, İstanbul Barosu Yayınları, s. 225-238, 2020.

 • ·“Korona Virüs (COVİD 19) Salgınının Tasdik Edilmiş Konkordato Projelerine Etkisi” Dr. Öğr. Üyesi R. Tamer Pekdinçer ile, Lexpera Blog, Tarih: 29.04.2020.

 • ·“Anonim Ortaklıkların 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Dağıtabilecekleri Kar Payı Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusunun Değerlendirilmesi” Dr. Öğr. Üyesi R. Tamer Pekdinçer ile, Lexpera Blog, Tarih: 07.04.2020.

 • ·“7226 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Çek Uygulamasına Etkisi Üzerine Bir İnceleme” Dr. Öğr. Üyesi R. Tamer Pekdinçer ile, Lexpera Blog, Tarih: 05.04.2020.

Tebliğler

 • “Sigorta Acentelerinin Denkleştirme Alacağında Özellik Gösteren Hususlar” III. Ticaret Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16, 17, 18 Mart 2023.

 • “Acentelik Sözleşmelerindeki Haklı Sebeple Fesih Düzenlemelerinin, Acentenin Denkleştirme Talebine Etkisi” Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa’nın Özel Hukuka Etkileri, İstanbul, Türkiye, 17-19 Nisan 2021, s. 139-142.

WhatsApp Image 2023-04-19 at 14.25.00.jpeg
bottom of page