top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Danışman

Dr. Öğretim Üyesi Eda Giray, 2000 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı Üniversite’de Özel Hukuk alanında yapmış olduğu yüksek lisansını “Anonim Şirketlerin Kendi Hisse Senedini İktisap Yasağı” konulu teziyle tamamlamıştır. Doktora döneminde Fikri ve Sınai Haklar alanında yoğunlaşan Eda Giray doktora tezini “Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler” üzerine hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını almıştır.

2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayan Dr. Eda Giray, 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Adalet MYO Adalet Programı Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku /Fikri Mülkiyet Hukuku öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Aynı zamanda tecrübeli bir arabulucu olan Dr. Eda Giray, 2013 yılından bu yana başta arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmekte; bu noktada daha evvel Özyeğin ve Kadir Has Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almış halihazırda da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin gerek temel gerekse uzman arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almaktadır. Dr. Eda Giray 2018 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

 

Büromuzun kıymetli danışmanlarından biri olan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku başta olmak üzere Anonim Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,  Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamında yoğun akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Eda Giray Marmara Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyesi görevini de sürdürmektedir.

 

Dr. Eda Giray akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli meslek birlikleri ile yayın ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı görevlerle de hukuki uygulamanın doğru yönde şekillenmesine ve literatüre katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu noktada Dr. Eda Giray İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu’nda 2008-2013 yılları arasında yapmış olduğu Yürütme Kurulu Üyeliği görevini 2018-2020 döneminde de Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili olarak sürdürmektedir.

 

2016 yılından bu yana da Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Genel Editörü ve hakemi olarak görev yapmaktadır. Dr. Eda Giray İstanbul Barosu’nun düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimlerinde düzenli olarak görev almakta ve eğitim verdiği Üniversitelerde öğrencilerin yabancı Üniversitelerle ilişkilerini tesis edebilmek ve meslek hayatına daha verimli hazırlanabilmeleri için farazi davalara hazırlanmalarına destek olmaktadır.

Kitaplar

 • “İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını”, İstanbul Barosu Yayınları, Temmuz 2020 (Ortak Editörlük)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Ulusal- Uluslararası Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2019 (Ortak Yayın)

 • “Ticaret hukuku Uygulamaları”, Seçkin Kitabevi, 2018 (Ortak Yayın)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2017 (Ortak Yayın)

 • “Marka Hukuku Mevzuatı”, Onikilevha Yayınları, 2016 (Ortak Yayın)

 • Şirketler Hukuku”, Mimoza, 2013 (Ortak Yayın) “Şirketler Hukuku Genel Hükümler” ve “Şirketler Topluluğu” bölümleri

 • “İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Bildiri Dergisi”, 2005 (Editörlük)

Makaleler

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk”, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayıncılık, 2019

 •  “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Yetkin Yayıncılık, 2019

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Yayını, 2019

 • “Çizgi Romanın Eser Niteliği ve Çizgi Roman Üzerinde Eser Sahipliği”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2017, (Ortak Makale)

 • “Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Şartları”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi - Sayı 45, 2016 (Ortak Makale)

 • “Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, Türk – Çin Zirvesi, 2012

 • “Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Özel Sayısı, 2012

 • “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süreleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2008 (Ortak Makale)

 • “Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi ve Yargıtay’ın Yaklaşımı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2007

 • “Markanın Miras Yoluyla İntikali”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı,

Tebliğler

 • “İTOTAM Bünyesinde Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk ile Çözümü” İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve İTOTAM”, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “The Mediation in Trademark Law”, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2018

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Turkey, 2018

 • “Telif Hakları ve Arabuluculuk”, Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk, Mimar Sinan Üniversitesi, 2017

 • “Türk Patent Nezdindeki Marka Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, AIPPI Turkey, Özyeğin Üniversitesi, 2017

 • “Sınai Haklar ve Arabuluculuk” 6769 Sayılı SMK Çerçevesinde Marka Hukukuna İlişkin Değişiklikler/ Sınai Haklarda Arabuluculuk,  MarmaaOrtak Karar Arabuluculuk Merkezi, 2017

 • “Paris Sözleşmesine Taraf Ülkelerde Tescilli Ticaret Unvanlarının Türkiye’de Tescilli Ticaret Unvanları ve Markalar Karşısındaki Hukuki Durumu”, I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

 • “Parallel Import and Exhaustion of Right Principle in the Intellectual Property Law”, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2014

 • “Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet İhtilaflarında Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi, 2014

 • “Drug Patents In Perspective: International Law, Eu and Turkey”, 2. Pharm. Tech. IAPST International Conference on New Insights into Diseases and Recent Therapeutic Approaches, 2012

 • “Kıymetli Evrak Hukukunda Yaşanan Gelişmeler”, III. Hukuk Bilimlerinin Güncel Sorunları Uluslararası Kongre, Samsun Üniversitesi, 2012

 • “Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Ticari Temsilci”, Çarşamba Konferansları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Şirketler Topluluğu”, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve Değerlendirme Sempozyumu, Afyonkarahisar Barosu, 2011

 • “Gümrük Birliği ve Fikri Haklar”, Türkiye Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Barosu Avrupa Birliği Komisyonu,2011

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu VIII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Programı, 2011

 • “Markanın Devrine İlişkin Yargıtay Karalarının Genel Değerlendirmesi”, Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010

 • “Coğrafi İşaretler”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VI. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, IV. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009

Çalıştaylar / Projeler

 • "Arabuluculuk Eğitim Modülü Güncellemesi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2020

 • “Arabuluculuk Yeni Müfredat ve Eğitim Materyallerinin Tanıtımı Model Eğitici Eğitimi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2017

 • “Uzlaştırma- Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Fail Uzlaştırması Alanında Eğiticilerin Eğitimi”, Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2012

 • “Avrupa Birliği Ortak Hukuk Uygulaması ve İngiltere Örneği (Common Law Implementations in EU and UK Practices)” konulu Leonardo da Vinci AB Projesi, 2011

 • “Ulusal Gelişmeler ve Bologna Süreci Işığında Türk Hukuk Fakültelerinde Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırılması” konulu projede İstanbul Ticaret Üniversitesi Komisyon Üyeliği, 2007

eda_color.png
bottom of page