top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Av. İrem Toprakkaya, LL.M.
Of Counsel

İrem Toprakkaya, 2006 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını “Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözümü” konulu tezi ile 2019 senesinde tamamlamıştır. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı’na kabul edilmiş olup halihazırda doktora eğitimine devam etmektedir.

İrem Toprakkaya, Rekabet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku ve mevzuata uyum alanlarında uzman avukat ve marka vekili olarak çalışmış, Türkiye’nin lider kargo, turizm, otomotiv, denizcilik, bilişim şirketlerine ve sektör derneklerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

2009 yılı yerel seçimlerinde aday gösterilerek Kadıköy Belediye Meclisi’ne katılan İrem Toprakkaya, Kadıköy Belediye Meclisi’nde 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Aynı zamanda Kadıköy Life Dergisi, Tourmag Turizm Dergisi, İstanbul Sanat Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

İrem Toprakkaya, avukatlık ve marka vekilliği faaliyetlerinin yanı sıra Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde kayıtlı bir arabulucudur. Fikri Mülkiyet Hukuku ve İş Hukukunda uzmanlık eğitimini tamamlamış olup bu alanlarda uzman arabulucu olarak faaliyet göstermektedir.

2018 yılından bu yana büromuz nezdinde danışman avukat olarak faaliyet gösteren İrem Toprakkaya, 2022 yılının Şubat ayından itibaren büromuzun “Of Counsel” danışmanlarından biri olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Büromuzda, çeşitli yerli ve yabancı şirketlere, sektörel derneklere Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum konusunda danışmanlık ve bunlardan doğan ihtilafların çözümünde avukatlık, marka vekilliği ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, eser sahiplerine ve yapımcı şirketlere Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İrem Toprakkaya, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Genel Sekreter Vekilliği görevini yürütmekte, kurumsal şirketler nezdinde özellikle rekabet hukukuna uyum, kişisel verilerin korunması hukukuna uyum, reklam mevzuatına uyum, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum alanlarında düzenli olarak eğitim vermektedir.

İrem Toprakkaya, müvekkillerine Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

Üyelikler

Rekabet Derneği

İstanbul Barosu – Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu

İstanbul Barosu – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi

İstanbul Barosu – Bilişim Hukuku Komisyonu Yapay Zeka Çalışma Grubu

Kitaplar

 • “Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü”, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, Mart 2021.

Yayınlar

 • “İş Sözleşmesini Sona Erdiren İkale Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Hükmüne Yer Verilmemesi ‘Vazgeçme’ İradesi Olarak Yorumlanabilir Mi?”, Lex Pera Blog, Mart 2022, (Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer ile ortak makale)

 • “Marka Pazarlaması ve Dijital Sanatta Dönüm Noktası Olan NFT’lerin Hukuki Boyutu”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 154. Sayı, Mart 2022.   

 • “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesinin Sınırları”, Rekabet Derneği, Rekabet Forumu, 148. Sayı, Şubat 2022, s.1-26.

 • “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararını Verdi: Rekabet Yasağından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir”, Lex Pera Blog, Şubat 2022, (Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer ile ortak makale).

 • “İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesi”, JUNSHU Etik ve Uyum Bülteni, Sayı 48, Aposto!, Şubat 2022.

 • “Sanat Dünyasında Teknolojik Devrim: NFT”, İstanbul Sanat Dergisi, Sayı 6, Ocak-Şubat-Mart 2022.

 • “Covid-19 Salgını Sonrasında Uzaktan Çalışmanın Geleceği: Evden, İşyerinde ve Hibrit Çalışma Modelleri”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 153. Sayı, Ocak- Şubat 2022.   

 • “Fikri ve Sınai Haklardan Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu İle Çözümü”, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2020, Yetkin Yayıncılık, Aralık 2021, s. 471-516.

 • “Dünya Ticaret Hayatında Yeni Perde: Sürdürülebilir Olmak ya da Olmamak”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 152. Sayı (ortak röportaj) Aralık 2021.

 • “Uluslararası Ticaret Yapan Firmalar Dikkat! Uyum Yükümlülükleri Hayati Önem Taşıyor”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Frekans Dergisi, 151. Sayı (ortak röportaj) Kasım 2021.   

 • “Rekabet Yasağından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemenin 7036 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, 19 (225), Eylül 2021, s. 3965-4020.

 • “Konkordato ve İflas için Yeni Düzenleme”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Frekans Dergisi, 149. Sayı, Temmuz – Ağustos 2021.   

 • “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Menfi Tespit Davalarının Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi”, Lex Pera Blog, Haziran 2021.

 • “Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi”, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Editör Muhammet Özekes, On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, Haziran 2021, s. 565-593.

 • “Türk Rekabet Hukuku’nda Yeni Dönem: De Minimis Tebliği ile Taahhüt Tebliği Yürürlüğe Girdi”, Lex Pera Blog, Mart 2021.

 • “Anonim Mi, Limited Mi, Adi Ortaklık Mı?”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Frekans Dergisi, 147. Sayı, Mart 2021.   

 • “Türkiye’de Artan İhracata Paralel Olarak Marka Hakkının Korunması Kapsamında Sahte ve Taklit Ürünlerle Mücadele”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Frekans Dergisi, 145. Sayı, Aralık 2020.   

 • “Ürün Patenti Nasıl Alınır? Patent ve Faydalı Model Sahiplerinin Yasal Hakları Nelerdir?”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 144. Sayı, Kasım 2020.   

 • “Rekabet Kurumu’nun Yayımladığı ‘Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz’un Değerlendirilmesi”, Lex Pera Blog, Ekim 2020.

 • “Agresif Satış Yöntemleri Hangi Hallerde Haksız Rekabet Teşkil Eder”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 143. Sayı, Eylül-Ekim 2020  (Av. Dr. Tamer Pekdinçer ile ortak röportaj).

 • “Yayım Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü” İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını, Editör Eda Giray & Deniz Merve Ersoy Pınar, Ağustos 2020, s. 177-192.

 • “Fırsatçılık, Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluğa Karşı Denetim Artıyor”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 142. Sayı, Temmuz-Ağustos 2020.  

 • “Turizm Sektörünün Yeni Normalinde Kişisel Verilerin Korunması” Tourmag Turizm Magazin Dergisi, Sayı 23, Temmuz 2020, (ortak röportaj).

 • “Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi, Geçici İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama” Lex Pera Blog, Temmuz 2020.

 • “Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama”, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Editör Muhammet Özekes, On İki Levha Yayıncılık, Temmuz 2020, (Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer ile ortak makale), s. 303-322.

 • “Dijital Çağın Sermayesi Kişisel Verinin Korunması”, TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Frekans Dergisi, 141. Sayı, Haziran 2020. 

 • “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirme”, Lex Pera Blog, Haziran 2020.

 • “Rekabet Kurulu’nun Rekabete Duyarlı Bilgi Paylaşımı ve Fiyat Tespitine Dair Whatsapp Yazışmalarına Dayanarak Verdiği İdari Para Cezasına İlişkin Kararın Değerlendirilmesi” Lex Pera Blog, Haziran 2020 (ortak makale) ile MÜHF-MED Blog, Aralık 2020 (ortak makale).

 • “Korona Virüs Salgını İş Hukukunu Nasıl Etkiledi?”, Frekans Dergisi, TÜKİD, Mayıs 2020.

 • “Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi, Geçici İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama”, Lex Pera Blog, Mayıs 2020.

 • “Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi” Kadıköy Life Dergisi, Mayıs-Haziran 2020.

 •  “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler”, Lex Pera Blog, Nisan 2020 (Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer ile ortak makale).

 • “Korona Virüs Salgını Etkilerinin İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, Lex Pera Blog, Nisan 2020.

 • “Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama”, Lex Pera Blog, Mart 2020 (Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer ile ortak makale)

 •  “Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler”, Kadıköy Life, Mart 2020.

 

Sözlü Tebliğler

 • “Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’ndan Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü”, Antalya Bilim Üniversitesi, Uzman Arabuluculuk Eğitimi, 17.05.2021.

 • “Fikri ve Sınai Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” Sanat Hukuku Enstitüsü, 15.04.2021

 • “Rekabet Kanununda Yasaklanan Faaliyetler ve Rekabete Duyarlı Bilgi Paylaşımı”, Kısa Kısa Hukuk, Hukuk Artı – Yeni Nesil Hukuk Platformu, Youtube Kanalı, Şubat 2021.

 • “Covid-19 Döneminde Haksız Ticari Uygulamalar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Reklam Kurulu ve Rekabet Kurumu Denetimi”, Kadıköy Rotary Kulubü, Ağustos 2020.

 • “Yerel Seçimlerde Gençlerin ve Kadınların Önemi”, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Gönüllüleri, 04.04.2014.

 • “Kadıköy Belediyesi’nin Sanatsal Faaliyetleri ve Projeleri”, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 04.04.2013.

 • “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi”, 1’nci Ulusal Kadın Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 12.03.2013. 

 • “Kadıköy’ün Marka Değerlerinin Oluşturulması ve Tanıtımı”, Tasarım Parkı, Çalıştay, 2012.

 • “Çevre Hukuku”, Moda Platformu, 2013.

 • “Açık Günler 2011, 9. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” Brüksel, Belçika, Çalıştay: Bölgesel/yerel düzeyde genç istihdamı için stratejiler geliştirme, 11.10.2011, Çalıştay: AB bölgelerinde yaşlı işçileri yeniden etkinleştirme, 12.10.2011, Çalıştay: Avrupa'yı Teslim Etmek 2020, 13.10.2011

irem_color.png
bottom of page