top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

Haksız Rekabet Hukuku

Büromuz, akademik alanda elde ettiği uzmanlığı yıllardır süregelen uygulama deneyimi ile bir araya getirmiş olmasının verdiği güçle müvekkillerine haksız rekabet hukuku başlığı altında uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir.

Bu noktada Büromuzun hizmet kapsamında haksız rekabet hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde gerekli yasal prosedürü işletmek, bu bağlamda özellikle; rakiplerin veya üçüncü kişilerin kötüleme ve karalama teşkil eden açıklama ve uygulamaları ile mücadele etmek, aldatıcı reklamlar ve uygulamalar ile rekabette öne geçmeye çalışan rakiplere karşı hukuki takipte bulunmak, iş, işletme veya iş ürünlerinin taklit edilmesi ile mücadele etmek, müşterilerin, tedarikçilerin veya çalışanların rakipler tarafından ayartılması halinde gerekli hukuki adımları atmak, ticari sırların veya diğer gizli ve önemli bilgilerin ifşa edilmesi veya rakiplerce ele geçirilmesi halinde bu hukuka aykırılığı durdurmak, rakipler veya üçüncü kişilerin yönlendirmesi neticesinde mevcut bir sözleşme ilişkisinin feshedilmesi halinde gerekli aksiyonu almak ve rakipler için de geçerli olan iş hayatı şartlarına herhangi bir rakibin riayet etmeyerek maliyet avantajı sağlaması ve bu suretle rekabette öne geçmeye çalışması halinde eylemin önlenmesi konularında uzmanlık hizmeti vermek yer almaktadır.

Büromuz söz konusu eylemlerin önlenmesini amaçlamakla birlikte, gerçekleşmiş eylemlerin önlenmesi, haksız rekabet neticesinde ortaya çıkan durumun ortadan kaldırılması ve tazmin edilmesini sağlamak noktasında da tecrübesi ile avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer yandan ve çok daha önemlisi, hizmet sunulan şirketlerin olası bir dava için sarf edeceği zaman ve masraftan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla, yapılmak istenen bir sözleşmenin veya planlanan bir ticari uygulamanın haksız rekabet teşkil edip etmediğini denetlemek, olası bir hukuka aykırılığı önlemek, personel transferi yoluyla işçi alımları söz konusu olduğunda bunun haksız rekabet hukukuna uygun olup olmadığını denetlemek, bayilik ve distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü dağıtım sözleşmesini hazırlamak veya hazırlanmış olan sözleşmelerin haksız rekabet hukukuna uygun olup olmadığını incelemek, reklam ve ticari uygulamaların hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek, satış kampanyaları söz konusu olduğunda bu kampanyaların koşullarının haksız rekabet hukuku ilkelerine uygun olup olmadığını ele almak konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bunlarla birlikte Büromuz şirketlere haksız rekabet hukuku alanında eğitim vermektedir.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page