top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Büromuz, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun (Telif Hukuku) temel amacına uygun şekilde eserlerin hususiyetinin korunması ile eser sahibi veya hak sahibinin esere bağlı mali ve manevi haklardan ticari olarak faydalanmasının sağlanması amacıyla müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sunmaktadır.

Hizmet kapsamımızda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, fonogram yapımcıları ile film yapımcılarının ve radyo-televizyon kuruluşlarının fikri ürünleri üzerindeki hakların ihlali halinde tecavüzün meni, tecavüzün refi ve tazminat davaları ile ceza davalarının takibi, eser sahipliğinin tespiti davası, caymaya karşı itiraz davası, eser niteliğini haiz olmayan yaratımlar bakımından haksız rekabete ilişkin davalarda temsil ve hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması yer almaktadır.

Büromuz ayrıca, fikir ve sanat eserleri hukukunun uygulama alanına giren, müzik eserleri, ilim ve edebiyat eserleri, resim, heykel, fotografik eserler, grafik eserler, mimari eserler, sinema eserleri, televizyon formatları, spor programları, bilgisayar yazılımları ve veri tabanları, algoritmalar, kaynak kodu, mobil uygulamalar ve bağlantılı haklara ilişkin sözleşmelerde mali haklarının devri sözleşmesi, lisans sözleşmesi, yayım sözleşmesi, film yapım sözleşmesi, sahneye koyma, yayınlama ve müzik icrası sözleşmeleri, bilgisayar yazılımı sözleşmesi, reklam ajansı hizmetleri sözleşmesi, eser siparişi sözleşmesi, menajerlik sözleşmesi gibi çeşitli hukuki işlemlere konu edilmesi halinde de hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ekibimiz, ulusal ve uluslararası meslek birlikleri nezdinde müvekkillerini temsil etmekte bu noktada mali, manevi haklara ve nota haklarına ilişkin devir ve izinlerin alınmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanabilmesi için iletişimi de yürütmektedir.

Büromuz, sanatçı müvekkillerine verdiği hizmetlerin yanı sıra her sektörden müvekkillerine telif haklarının önemi ve sanat eserlerinin doğru kullanımı konusunda eğitimler de vermektedir. 

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page