top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

Rekabet Hukuku

Büromuz, ülkemizce tercih edilen piyasa ekonomisi sisteminin beklenen faydalara ulaşılması için rekabetçi yapıyı korumak adına öngörülen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik, tebliğ ve kılavuzlar ile Rekabet Kurulu kararlarına istinaden teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri nezdinde rekabete uyum süreçlerinin sağlanması konusunda müvekkillerine danışmanlık sağlamakla beraber rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve/veya hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin rekabet ihlali iddiası halinde yapılabilecek yerinde incelemelerde, ön araştırma ve soruşturma süreçlerinde savunma ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

İlaveten, Büromuz rekabet ihlaline maruz kalan teşebbüsleri temsilen şikayet başvurusunda bulunulması ile birleşme devralmalar için izin alınması, bireysel ve grup muafiyeti başvuruları yapılmasında temsil hizmetleri sunmaktadır. Büromuz en iyi fiyat garantisi, münhasırlık koşulları, dağıtım sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygunluğu gibi konularda danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Rekabet hukukunun konusunu oluşturabilecek tüm anlaşma ve uygulamalarda, önceliğimiz müvekkillerimizin hedef ve menfaatleri ile rekabet otoritelerinin müdahalesi veya üçüncü kişilerin tazminat talebi risklerinin dengede tutulmasıdır.

Pekdinçer Hukuk Bürosu teşebbüslerin rakipleri ya da distribütörleri, bayileri ve/veya tedarikçileri ile aralarında anlaşmalar ile ilgili piyasadaki hâkim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecek uygulamalar başta olmak üzere rekabet hukukunu ilgilendiren her konuda güçlü ve etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ekibimiz, rekabet uyum programlarının hazırlanması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta bu noktada firmalar için Rekabet İncelemesi Politikaları ve Rekabet Hukuku Mevzuatına Uyum ve Yerinde İnceleme Prosedürleri hazırlanması konularında da destek vermektedir.

Tecrübeli avukat ve danışman kadrosuyla Pekdinçer Hukuk Bürosu, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen karmaşık ve uzun süreli ön araştırma ve soruşturma süreçlerinde müvekkillerini temsil hizmeti de sunmakta ve Kurul kararların iptali konusunda İdare Mahkemeleri ve Danıştay ile rekabet ihlaline dayanan tazminat talepleri söz konusu olduğunda ise Mahkemeler nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page