top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Büromuz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müvekkillerine mevzuata uyum süreci yönetimi konusunda danışmanlık sunmaktadır.

Bu kapsamda proje ekibimiz, mevcut durum analizini takiben kişisel veri işleme envanterinin çıkartılması, departman ve süreç bazında her bir veri işleme faaliyetinin tespiti, mevzuata uyumu, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza yükümlülüğüne dair sözleşmelerin düzenlenmesi, gerek şirkete gerekse şirket tarafından üçüncü kişilere kişisel veri aktarımına ilişkin çerçeve sözleşme oluşturulması, şirket kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası, uluslararası veri transferi politikası,  özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği politikası oluşturulması, şirket kişisel veri saklama ve imha politikası, çerez (cookie) politikaları, gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması, eğitim ve taahhüt metinlerinin oluşturulması, imha süreçlerinin yönetimi hizmetlerini vermektedir.

Ayrıca Büromuzca şirket içi KVKK eğitimleri düzenlenmekte, kişisel veriler ile ilgili soruşturma ve davalarda temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page