top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz akademik alanda elde ettiği uzmanlığı yıllardır süregelen uygulama deneyimi ile bir araya getirmiş olmasının verdiği güçle müvekkillerine Sermaye Piyasası Kanununu da dikkate alarak yatırım ve kuruluş süreçlerinden birleşme devralmalara; şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları ve karar alma süreçlerinden fesihlerine dair süreçlerin yönetimine, ticari alım-satımlar ve hizmet tedarikinden, bayilik, acentelik ve distribütörlük ağı ve franchise ilişkilerinin kurulmasına; şirket-idare ve işçi-işveren ilişkileri ve gayrimenkulden kaynaklanan her türlü operasyon süreçleri de dahil olmak üzere bir işletmenin ihtiyacı olabilecek her süreçte yakın temas halinde ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.

Hizmet kapsamımızda deneyimli avukat ve uzman akademisyen kadromuzla her türlü idari ve ticari davada müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması bulunmaktadır. İlaveten ekimizin içinde bulunan deneyimli hakem ve arabulucularla tahkim, arabuluculuk ve benzeri alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde gerek hakemlik yahut arabuluculuk hizmeti verilmekte gerekse bu süreçlerde taraf vekilliği ve faaliyet alanındaki tüm konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında önleyici hukuk hizmetine özellikle önem veren Pekdinçer Hukuk Bürosu, uyuşmazlıklar henüz oluşmadan önce stratejik danışmanlık faaliyetleri ile etkin müdahale sağlamakta, bu doğrultuda şirket kuruluşları ve start-up süreç yönetimi, ticari ve operasyonel sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, yatırım ve finansman sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi, birleşme ve devralma süreçlerinde due diligence ve inceleme raporu hazırlanması, şirket değer tespiti, iç yönergelerin hazırlanması ve re-organizasyon ve yeniden yapılandırma süreçlerinde fesih ve dava süreci yönetimi, sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerin doğru yapılandırılması gibi konularda müvekkillerine onlarla işbirliği halinde kalarak destek vermektedir.

Pekdinçer Hukuk Bürosu, yurt içinde müvekkillerine sunduğu yüksek kalitede hizmeti yurt dışında da sahip olduğu hukuk büroları ve marka patent tescil firmalarından oluşan geniş işbirliği ağı aracılığıyla müvekkillerine sunmakta müvekkillerinin yurt dışındaki ticari faaliyetlerinin yönetimine de destek vermektedir.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page