top of page
Wave

FAALİYET ALANLARIMIZ

İş Hukuku

Büromuz, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile göç hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Çalışma alanlarımız özellikle hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve özlük dosyalarına ilişkin belgelerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, ihtarname, ibraname ve tutanakların düzenlenmesi, fesih süreçlerinin yönetimi, ikale sözleşmeleri, şirket içi yönetmelik ve politikaların hazırlanması, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine dair sözleşmelerin hazırlanması, yabancı çalışanlar hakkında temsil ve danışmanlık, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, toplu iş sözleşmesi müzakereleri, göç hukuku kapsamında oturma izinleri, çalışma izinleri, özel vizelerin alınması hizmetlerini kapsamaktadır.

Büromuz, danışmanlık hizmetlerine ilaveten, işçi-işveren ilişkilerinde ortaya çıkabilecek işçilik alacakları ve işe iade taleplerine ilişkin ihtilafların yahut iş kazalarından dolayı sorumluluk ve rücu taleplerinin mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmesi ve mahkemeye intikal etmiş ihtilafların ise müvekkiller adına en özenli şekilde takip edilmesi hizmetlerini de sunmaktadır.

Büromuz tarafından özellikle insan kaynakları departmanı nezdinde bireysel iş hukuku eğitimleri verilmektedir.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

bottom of page